A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

PHỤ LỤC: CHUẨN BỊ CHO KỲ THI, COI THI VÀ CHẤM THI - CÁC QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI GIÁM THỊ , THÍ SINH, BẢO VỆ VÀ PHỤC VỤ

PHỤ LỤC

 

PHỤ LỤC 1. CHUẨN BỊ CHO KỲ THI, COI THI VÀ CHẤM THI

 

I. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

1. Rút kinh nghiệm các kỳ thi: Các trường tổ chức rút kinh nghiệm kỳ thi tuyển sinh các năm học trước về các nội dung: Công tác tổ chức thu hồ sơ, kiểm tra hồ sơ, nhập dữ liệu vào máy tính, quy trình tổ chức coi thi.

2. Học quy chế thi: Tổ chức cho cán bộ, giáo viên học tập quy chế thi, trong đó chú trọng các nội dung: Trách nhiệm của lãnh đạo, giám thị trong HĐCT; trách nhiệm của tổ bảo vệ, phục vụ thi; trách nhiệm của thí sinh (theo phụ lục đính kèm).

3. Thu hồ sơ: Các trường THPT có tổ chức thi tuyển sinh thành lập ban kiểm tra hồ sơ giúp Hiệu trưởng kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ dự thi của thí sinh. Hiệu trưởng các trường phải chịu trách nhiệm về tính chính xác và hợp lệ về hồ sơ dự thi của thí sinh.

4. Chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện bảo đảm an toàn cho kỳ thi

a) Chuẩn bị cơ sở vật chất

- Các trường xây dựng phương án bố trí địa điểm thi, phòng thi và các điều kiện làm việc của HĐCT, phòng bảo quản đề thi, bài thi; xây dựng các phương án chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và thí sinh; phương án phòng cháy, chữa cháy; phòng để đồ đạc, dụng cụ không được phép mang vào phòng thi của thí sinh.

- Phòng của Chủ tịch HĐCT có tủ (hoặc hòm), có khóa chắc chắn đề bảo quản đề thi, bài thi; phòng của công an làm nhiệm vụ bảo vệ đề thi, bài thi phải liền kề với phòng Chủ tịch HĐCT, thường trực bảo vệ 24 giờ/ngày; phòng làm việc của hội đồng có hòm, phong bì dùng để giữ, bảo quản điện thoại di động và các vật dụng của các thành viên HĐCT trong từng buổi thi, bảng để thông báo lịch thi, thời gian biểu, phân công giám thị, hiệu lệnh trống, sơ đồ trường thi…; Phòng bảo quản đề thi, bài thi phải có thiết bị chữa cháy đúng tiêu chuẩn quy định.

- Phòng thi: Mỗi phòng thi có tối đa 24 thí sinh; trong phòng thi phải phải có đủ ghế ngồi cho 2 giám thi; có đủ bàn, ghế của thí sinh, đảm bảo khoảng cách tối thiểu giữa 02 thí sinh ngồi cạnh nhau là 1,2 mét theo hàng ngang. Trước cửa phòng thi, phải niêm yết số thứ tự phòng thi, danh sách thí sinh trong phòng thi, trách nhiệm thí sinh.

- Điện thoại trực thi: Mỗi HĐCT chuẩn bị 01 điện thoại bàn có loa ngoài (trường hợp có nhiều điểm thi phải bố trí mỗi điểm thi 01 điện thoại), chỉ dùng số điện thoại đã đăng ký với Sở. Trường hợp không có điện thoại bàn đáp ứng yêu cầu, HĐCT có thể dùng 01 điện thoại di động đặt tại 01 vị trí cố định tại phòng trực của HĐCT. Mọi cuộc liên lạc trong thời gian thi đều phải bật loa ngoài và nghe công khai. Mỗi HĐCT bố trí 01 máy tính để bàn để thực hiện tiếp nhận thông tin chỉ đạo của Ban chỉ đạo kỳ thi. Khi mở máy tính phải có Chủ tịch HĐCT và cán bộ thanh tra tại HĐCT. Trong suốt thời gian làm việc của HĐCT, mọi đường dây điện thoại, đường truyền internet, thiết bị thu phát thông tin, camera không được phép sử dụng đều phải ngắt nguồn điện, niêm phong.

- Nhằm ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực trong kỳ thi, mỗi HĐCT bố trí ít nhất 01hòm thư góp ý, có khoá, đặt ở vị trí thuận tiện cho việc góp ý của thí sinh, thông báo công khai trước hội đồng về việc đặt hòm thư góp ý. Cử người (gồm đại diện lãnh đạo hội đồng, thanh tra, giám thị) xử lý thư góp ý của học sinh sau khi kết thúc môn thi cuối cùng 30 phút, lập biên bản đính kèm biên bản HĐCT.

b) Bảo đảm an ninh, an toàn kỳ thi

- Các trường THPT có tổ chức thi phải công khai danh sách thí sinh từng phòng thi, sơ đồ bố trí phòng thi, niêm yết công khai số thứ tự phòng thi bên ngoài mỗi phòng thi.

- Các trường THPT trong 01 huyện tổ chức họp thống nhất nội dung báo cáo UBND huyện về tổ chức kỳ thi tuyển sinh, văn bản hiệp y với cơ quan công an huyện, thành phố về việc cử lực lượng công an tham gia bảo vệ đề thi, bài thi; văn bản phối hợp với cơ quan y tế, điện lực và Ban Chỉ huy quân sự huyện, thành phố (nếu cần).

- Sau khi có văn bản phối hợp của các cơ quan, Hiệu trưởng trường THPT có tổ chức thi ra Quyết định thành lập tổ bảo vệ và phục vụ kỳ thi, giao 01 Lãnh đạo HĐCT phụ trách công tác bảo vệ và phục vụ kỳ thi. Phải đặc biệt chú trọng công tác đảm bảo an toàn đề thi, bài thi, sự an toàn cho cán bộ, giáo viên làm công tác thi và thí sinh. Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm về công tác an toàn của kỳ thi.

- Chủ động lên phương án phối hợp với các phòng GDĐT, các trường THCS chuẩn bị khu vực thi, phòng thi, cơ sở vật chất (CSCV) phục vụ kỳ thi.

- Làm tốt công tác tuyên truyền để nhân dân, cha mẹ học sinh thực hiện tốt Quy chế thi. Bộ phận bảo vệ phải thường xuyên nhắc nhở, tuyên truyền không để cha mẹ học sinh, các đối tượng khác tập trung trước cổng, bên ngoài trường thi gây mất an toàn giao thông.

5. Niêm yết tại mỗi phòng thi

- Số thứ tự phòng thi.

- Danh sách thí sinh trong phòng thi.

- Trách nhiệm của thí sinh trong phòng thi.

6. Giấy thi

- Giấy thi được in sẵn theo mẫu qui định cho từng môn thi.

- Chủ tịch HĐCT chịu trách nhiệm về việc bảo quản, sử dụng giấy thi. Ở mỗi buổi thi, Chủ tịch HĐCT có trách nhiệm nhắc nhở giám thị, bộ phận thư ký thực hiện đúng các quy định về sử dụng và bảo quản giấy thi.

7. Bảo quản đề thi và bài thi

- Đề thi của mỗi bài thi được đóng gói, niêm phong tới từng phòng thi. Các túi đựng đề thi (của mỗi điểm thi) được đóng gói, niêm phong trong 01bì.

- Bảo quản đề thi, bài thi: Đề thi được bảo quản tuyệt đối an toàn theo các quy định bảo vệ bí mật nhà nước cấp độ Tối mật. Chủ tịch HĐCT chịu trách nhiệm về bí mật, an toàn của đề thi, bài thi từ khi nhận bàn giao đề thi cho tới khi hoàn thành việc nộp bài thi về Sở GDĐT. (Nếu các tủ đựng đề thi, bài thi có bề mặt nhẵn dùng băng dính 2 mặt dán vào bề mặt nơi niêm phong trước khi dán tem niêm phong).

- Phòng bảo quản đề thi, bài thi phải đảm bảo an toàn có 01 cán bộ công an bảo vệ 24 giờ/ngày; mỗi lần mở, đóng cửa phòng bảo quản đề thi, bài thi phải niêm phong, ghi nhật ký niêm phong;

 - Mỗi HĐCT nhận 01 hòm đựng đề thi có 02 khóa, trong đó 01 khóa do Chủ tịch HĐCT giữ chìa khóa, 01 khóa do Phó chủ tịch HĐCT trường ngoài giữ chìa khóa. Sau khi nhận đề thi, HĐCT phải khóa, niêm phong tại chỗ hòm đựng đề thi với sự giám sát của cán bộ thanh tra tại HĐCT, ghi nhật ký về việc niêm phong hòm đựng đề thi mỗi lần mở niêm phong. Nhật ký niêm phong hòm đựng đề thi có chữ ký của Chủ tịch, Phó chủ tịch trường ngoài, 01 thư ký hội đồng và chứng kiến của cán bộ thanh tra tại hội đồng.

- Hòm đựng đề thi, bài thi chỉ được mở khi có ít nhất 4 thành viên: Chủ tịch, Phó chủ tịch trường ngoài, 01 thư ký hội đồng và cán bộ thanh tra tại hội đồng.

- Sau mỗi buổi thi, bài thi được niêm phong theo quy định, bảo quản trong tủ (hoặc hòm) đựng bài thi, khóa và niêm phong như niêm phong hòm đề thi.

          II. LỊCH TRIỂN KHAI CÔNG VIỆC HỘI ĐỒNG COI THI

            1. Ngày 22/7/2020:

a) Từ 7 giờ 30: Lãnh đạo và thư ký hội đồng có mặt tại các HĐCT: họp phân công nhiệm vụ, chuẩn bị cho kỳ thi và triển khai các công việc sau:

- Họp lãnh đạo và Thư ký hội đồng (cùng đoàn Thanh tra Sở):

+ Phân công nhiệm vụ các thành viên trong lãnh đạo hội đồng;

+ Báo cáo về việc chuẩn bị: Hồ sơ thí sinh, cơ sở vật chất, công tác bảo vệ và phục vụ;

+ Thống nhất kế hoạch, quy trình điều hành HĐCT; hiệu lệnh trống; các nội dung cần thông báo trên bảng tin, trong phòng làm việc của hội đồng...

+ Thống nhất phối hợp giữa đoàn Thanh tra và HĐCT.

- Họp tổ bảo vệ, phục vụ kỳ thi (Chủ tịch HĐCT hoặc Phó Chủ tịch được phân công nhiệm vụ chủ trì):

+ Tổ trưởng bảo vệ báo cáo về tình hình của khu vực thi; kế hoạch tổ chức, đảm bảo trật tự, an ninh, an toàn của vòng ngoài khu vực thi;

+ Phổ biến quy chế, nhiệm vụ, quyền hạn và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong tổ Bảo vệ, Phục vụ (Trong thời gian từ lúc tập trung giám thị để làm việc tại HĐCT, bộ phận bảo vệ, phục vụ không được có mặt tại khu vực phòng thi, khu vực làm việc của HĐCT, trừ cán bộ công an làm nhiệm vụ bảo vệ đề thi, bài thi). Kết thúc buổi thi cuối cùng, tổ bảo vệ họp đánh giá công tác bảo vệ; bộ phận phục vụ họp đánh giá kết quả nhiệm vụ được phân công.

Chú ý: Các biên bản họp, phân công nhiệm vụ các thành viên tổ bảo vệ, phục vụ phải lưu trữ tại HĐCT. Trong suốt thời gian thi, bảo vệ HĐCT phải có nhật ký bảo vệ đặc biệt trong thời gian từ khi có hiệu lệnh làm việc của HĐCT đến khi kết thúc mỗi buổi thi.

+ Dự kiến phương án xử lý các tình huống xấu như: người đứng xem, phát thanh từ xa, gây ồn ào...

- Kiểm tra cơ sở vật chất, hồ sơ, hoàn thiện các điều kiện phục vụ kì thi:

+ Tổ thư kí hoàn thành việc niêm yết các thông tin, kẻ bảng biểu theo quy định;

+ Kiểm tra vòng ngoài khu vực thi, trang trí trường thi, máy phát điện dự phòng (nếu có), công tác phòng, chống cháy nổ, việc chuẩn bị cho khai mạc kì thi (có dự phòng khi thời tiết bất lợi)...;

+ Kiểm tra phòng làm việc của HĐCT, Chủ tịch HĐCT, Thư kí, công an. Phòng của Chủ tịch HĐCT có tủ (hoặc hòm), có khóa chắc chắn đề bảo quản đề thi, bài thi; phòng của công an làm nhiệm vụ bảo vệ đề thi, bài thi phải liền kề với phòng Chủ tịch HĐCT; phòng làm việc của HĐCT phải có hòm, phong bì dùng để cất giữ điện thoại di động và các vật dụng khác của các thành viên HĐCT trong từng buổi thi, bảng để thông báo lịch thi, thời gian biểu, phân công giám thị, hiệu lệnh trống, sơ đồ trường thi…;

+ Kiểm tra các phòng thi: bàn, ghế (đủ số lượng cho giám thị và thí sinh, khoảng cách giữa các thí sinh theo quy định); ánh sáng, thông gió, khả năng thích ứng khi thời tiết bất lợi...; các thông tin theo quy định tại cửa phòng thi;

+ Kiểm tra các phương tiện phục vụ kì thi: Hệ thống điện, máy tính kết nối Internet, điện thoại bàn có loa ngoài hoặc điện thoại di động.


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Video
Bản đồ vị trí
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 4
Tháng 08 : 210
Tháng trước : 181
Năm 2020 : 4.333
Năm trước : 975
Tổng số : 5.308