A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2020- 2021

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2020- 2021

 

    Căn cứ Điều lệ trường THCS;

   Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh Trung học cơ sở và tuyển sinh Trung học phổ thông; Thông tư số 18/2014/TT-BGDĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung điểm a, khoản 2, Điều 7 Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 và Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28/2/2018 của Bộ GDĐT về Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2, khoản 2 Điều 4, điểm d khoản 1 và đoạn đầu khoản 2 điều 7 của Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT ban hành kèm theo thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT;

  Căn cứ Thông tư số 13/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế  tổ chức và hoạt động của các trường tiểu học, trường Trung học cơ sở, trường Trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục;

   Căn cứ QĐ số 1065/QĐ- UBND ngày 06/05/2020, của UBND tỉnh Nam Định về việc Phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2020-2021;

   Căn cứ Thông báo số 602 SGDĐ- GDTrH ngày 06/05/2020 của Sở GD&ĐT Nam Định về việc thông báo kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2020-2021;

  Căn cứ QĐ số 1533/QĐ- UBND ngày15/05/2020, của UBND huyện Mỹ Lộc về việc Phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2020-2021;

 

Căn cứ kế hoạch tuyển sinh số 1533/KH-UBND, ngày 15/5/2020 của UBND huyện Mỹ Lộc về Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2020-2021 trên địa bàn huyện Mỹ Lộc;

   Thực hiện sự chỉ đạo của phòng GD&ĐT huyện Mỹ Lộc.

Trường THCS Mỹ Trung xây dựng kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2020-2021 của trường như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích

Huy động, tuyển chọn học sinh vào học tại trường Trung học cơ sở đảm bảo yêu cầu giáo dục toàn diện, phát triển năng lực cá nhân; giáo dục học sinh thành những người có phẩm chất, năng lực, sức khỏe tốt đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển đất nước.

2. Yêu cầu

- Thực hiện tốt công tác tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2020 - 2021 theo đúng các Quy chế tuyển sinh, Điều lệ các bậc học của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT ) ban hành; đảm bảo duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trên địa bàn; nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi;

- Tổ chức tuyển sinh đảm bảo quyền được học tập của học sinh, công khai, minh bạch, công bằng thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh.

B. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

I. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH:

- Tổng số: 64 học sinh (2 lớp) = 32 học sinh/ lớp .

II. ĐIỀU KIỆN, PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH LỚP 6:

1. Điều kiện:

Học sinh dự tuyển bảo đảm các điều kiện sau:

- Đã hoàn thành chương trình tiểu học tại trường tiểu học xã Mỹ Trung và các  trường khác nhưng có hộ khẩu thường trú tại xã Mỹ Trung.

- Các phẩm chất đạt mức trung bình trở lên.

2. Phương thức tuyển sinh

  Năm học 2019-2020, trường thực hiện phương thức xét tuyển .

III. ĐỘ TUỔI

  Tuổi của học sinh vào học lớp 6 là 11 tuổi (sinh năm 2008). Các trường hợp sớm/ muộn so với tuổi quy định sẽ được xem xét cụ thể.

IV. ĐỊA BÀN TUYỂN SINH

   Học sinh cư trú trên địa bàn thành phố xã Mỹ Trung.

V. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH

- Đơn đăng ký tuyển sinh vào THCS (theo mẫu của trường)

- Học bạ Tiểu học bản chính.

- Giấy khai sinh(bản sao).

- Bản photo hộ khẩu (không cần công chứng).

- Các hồ sơ thuộc diện hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích (nếu có)

Lưu ý: HS khuyết tật phải có đầy đủ hồ sơ theo quy định.

VI. THỜI GIAN TUYỂN SINH:

– Nhận hồ sơ tuyển sinh từ ngày 10/7/2020 đến hết ngày 20/7/2020.

– Thời gian xét tuyển: Từ 22/07/2020 đến hết ngày 25/7/2020.
– Duyệt kết quả tuyển sinh tại Phòng Giáo dục từ ngày 26/7/2020 đến ngày 10/8/2020 ( theo lịch cụ thể của PGD). Hồ sơ nộp duyệt tuyển sinh gồm có:

+ Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh;

+ Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2020 – 2021;

+ Biên bản tuyển sinh;

+ Tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả tuyển sinh;

+ Danh sách học sinh trúng tuyển lớp 6 năm học 2020 – 2021. (02 bản)

      Nhận được kế hoạch này đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường tuyên truyền phổ biến và tạo mọi điều kiện cho tất cả học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học được xét tuyển vào lớp 6 năm học 2020 – 2021.

 

 

Nơi nhận:

- UBND xã Mỹ Trung

- Phòng GD&ĐT

- Lưu VP.

 

                          HIỆU TRƯỞNG

                                  (Đã ký)

 

                      Trần Thị Thúy Hằng

 

 

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Video
Bản đồ vị trí
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 4
Tháng 08 : 161
Tháng trước : 181
Năm 2020 : 4.284
Năm trước : 975
Tổng số : 5.259